✅ Wprowadzamy pilotażowy program dla zawodników późno dojrzewających
 
W czwartek 31 marca na posiedzeniu Prezydium Zarządu ZZPN pozytywnie rozpatrzono wniosek Wydziału Rozgrywek i Wydziału Szkolenia o wyrażeniu zgody na wdrożenie programu pilotażowego dopuszczającego do gry w rozgrywkach zawodników późno dojrzewających w niższych kategoriach wiekowych.
 
Dzięki temu zawodnicy odstający od swoich rówieśników pod względem fizycznym będą mogli grać ze swoimi młodszymi kolegami.
 
Od rundy wiosennej sezonu 2021/2022 w każdej drużynie w kategoriach od C2 do G dopuszcza się możliwość gry dwóch zawodników o rok starszych, późno dojrzewających (słabszych fizycznie) pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
 
👉🏼 Dla zawodników z kat. wiekowej: C1, C2, D1
- złożenie wniosku do Wydziału Rozgrywek o uprawnienie zawodnika późno
dojrzewającego do niższej kategorii wiekowej tj. C1 do C2, C2 do D1, D1 do D2:
- uzyskania pozytywnego wyniku badania PHV wieku biologicznego zawodnika
- uzyskania pozytywnego wyniku badania dotyczącego kryterium wzrostu
 
👉🏼 Dla zawodników z kat. wiekowej D2 oraz Pierwsza Piłka (E do G)
- do decyzji trenera drużyny. Trener drużyny biorącej udział w turnieju Pierwszej Piłki informuje przed rozpoczęciem zawodów wszystkich trenerów drużyn przeciwnych o fakcie gry w drużynie max. 2 zawodników o rok starszych – słabszych fizycznie, a gospodarz turnieju odnotowuje ten fakt w sprawozdaniu z turnieju.
 
We wniosku Wydział Rozgrywek i Wydział Szkolenia napisał: „Z obserwacji rozgrywek na szczeblu wojewódzkim w kategoriach wiekowych od C do F, na bazie uwag zgłaszanych od trenerów zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży należy stwierdzić, że na tym etapie szkolenia występują przypadki dzieci późno dojrzewających pod względem fizycznym, których fizyczność oraz cechy motoryczne pomimo nabytych umiejętności czysto piłkarskich nie pozwalają im na normalną, sportową rywalizację ze swoimi rówieśnikami. W takich przypadkach zawodnicy o takich predyspozycjach fizycznych na tym etapie szkolenia są często pomijani przy ustalaniu składów drużyn podczas spotkań w swoich klubach. Również z uwagi na swoją charakterystykę oraz z dbałości o zdrowie zawodników, trenerzy zmuszeni są ograniczać proces treningowy takich zawodników, szkolących się razem z rówieśnikami. Takie sytuacje często powodują frustracje wśród dzieci późno dojrzewających a niekiedy nawet rezygnację z treningów. Aby zapobiec wyżej wymienionym sytuacjom, proponujemy umożliwienie dopuszczenia zawodników późno dojrzewających do rozgrywek razem z zawodnikami o rok młodszymi, według schematu zaproponowanego powyżej. Takie rozwiązanie pozwoli klubom, trenerom na stworzenie optymalnych warunków do rozwoju młodych adeptów sztuki piłkarskiej, zgodnie z ich poziomem rozwoju fizycznego. Dopuszczenie do rywalizacji zawodników późno dojrzewających na pewno nie wpłynie na sportową rywalizację pomiędzy drużynami, a może przyczynić się do zahamowania odpływu zdolnej młodzieży z uprawiania piłki nożnej (…) Jednocześnie informujemy, że program uzyskał pozytywna akceptację Komisji Technicznej PZPN.”

Wniosek do wypełnienia przez klub

Seniorzy

Juniorzy

Trampkarze

Młodzicy

Kobiety

Partnerzy ZZPN

logo keeza activewear

Kipsta logo blue 11

tymbark

zp

logo ptu grey

jako

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok