Zachodniopomorski Związek
Piłki Nożnej

Obradujący w dniu 04 czerwca Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę realizującą uchwałę nr IV/62 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z 24 kwietnia 2019 roku (treść uchwały do pobrania tutaj) dotyczącą prowadzenia wszelkich rozgrywek piłki nożnej na terenie danego województwa tylko przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej lub działające z ich upoważnienia jednostki organizacyjne danego Wojewódzkiego ZPN nieposiadające osobowości prawnej.

Od dnia 1 lipca w Koszalinie będzie funkcjonowała delegatura (oddział) Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Od sezonu 2019/2020 wszystkie rozgrywki ligowe i pucharowe w województwie zachodniopomorskim prowadził będzie Wydział Gier i Ewidencji ZZPN wraz z odpowiednią komórką organizacyjną w Koszalinie.

Podział na grupy rozgrywkowe w poszczególnych klasach i ligach nastąpi po otrzymaniu ankiet zgłoszeniowych od klubów. Głównym kryterium będzie odległość pomiędzy klubami w celu minimalizacji kosztów transportu.

W związku z powyższym wszystkie kluby z całego województwa zachodniopomorskiego biorące udział w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej opłaty z tego tytułu będą wnosiły na konta ZZPN :
-  83 1240 3930 1111 0010 3089 7910 – opłaty związane z rozliczaniem kosztów obsługi sędziowskiej
- 16 1240 3930 1111 0000 4228 8017 – pozostałe opłaty związane z uczestnictwem w rozgrywkach (składki członkowskie, licencje, opłaty za kartki itp.)
Wszelkie opłaty prosimy dokonywać dopiero po otrzymaniu odpowiednich dokumentów księgowych, które będą wysyłane na adresy mailowe podane przez kluby w ankietach na sezon 2019/2020.
Informujemy również, że każdemu klubowi zostanie założone konto na stronie e.zzpn.pl, gdzie klub będzie miał wgląd do wszystkich dokumentów księgowych wraz z informacją czy dokument został opłacony.

Zarząd przyjął również Uchwałę o przyjęciu opłaty ryczałtowej za każdy sezon rozgrywkowy począwszy od sezonu 2019/2010 od każdej drużyny uczestniczącej w rozgrywkach w następującej wysokości:
a) III liga – 2.000 zł,
b) IV liga – 1.300 zł,
c) Klasa Okręgowa – 1.000 zł,
d) A klasa – 650 zł,
e) B klasa – 300 zł,
f) C klasa – 300 zł,
g) kluby uczestniczące jedynie w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych – 12 zł.

Opłata, o której mowa powyżej zawiera:
a) roczną składkę członkowską – w wysokości 12 zł
b) opłatę z tytułu udziału klubu w rozgrywkach w danym sezonie,
c) opłatę z tytułu rejestracji nowych zawodników i uprawniania dowolnej liczby zawodników do udziału w rozgrywkach w danym sezonie.

Zarząd ZZPN podjął także uchwałę dotyczącą gry młodzieżowców w sezonie 2019/2020. Od nowego sezonu w IV lidze występować będzie musiało minimum dwóch młodzieżowców, a w klasie okręgowej minimum jeden. W niższych ligach Zarząd ZZPN zdjął obowiązek gry młodzieżowców.

Zatwierdzono również terminarze rozgrywek. Poszczególne ligi i klasy wystartują w następujących terminach:
IV liga – 10/11.08.2019
Klasa okręgowa – 17/18.08.2019
Klasa A – 24/25.08.2019
Klasa B – 31.08/01.09.2019
Puchar Polski – 17/18.08.2019
WLJ oraz WLT – 17/18 lub 24/25.08.2019 w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania przedstawicieli ZZPN z klubami z części koszalińskiej w celu omówienia zmian wprowadzonych powyższymi uchwałami Zarządu ZZPN.

Seniorzy

Juniorzy

Trampkarze

Młodzicy

Kobiety

Partnerzy ZZPN

box ambersport

mn sport logo

 

tymbark

zp

AMO

azoty

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok